KLUB HISTORIE / FOTO

Lidt historie om Tistrup Krocketklub


Klubben havde stiftende generalforsamling

den 8. september 1983, med 12 fremmødte.


1984  var der 22 medlemmer

1986  var der 39 medlemmer

2003  var der 70 medlemmer

2015  var der 56 medlemmer - heraf 8 passive

2018  er   der 49 medlemmer - heraf 4 passive

         

Formænd gennem tiden: 


Hans Larsen  fra 1983 - 1987

Jørgen Høy  fra 1987 - 1996

Henry Pedersen  fra 1996 - 2009

Hans Bech  fra 2009 - 2011

Jens Thorhauge  fra 2011 - 2014

Erik Pallesen  fra 2014 -


Hans Jørgen Jørgensen har været kasserer

gennem samtlige år, altså mere end 35 år,

og han har i meget høj grad medvirket til,

at klubben i dag har en god og sund økonomi.

Klubben spillede i starten på det grønne

område ved hallen, senere i 1990 på skolens

fodboldbane, for i 1993 at rykke til Hornevej 2 B

hvor klubben holder til i dag.


En indkøbt kontorvogn var i starten klubhus,

men den er blevet udvidet gennem årene,

så vi i dag har de bedste forhold med alle

faciliteter. Klubhuset er også udvidet med

tilbygning af en overdækket og delvis lukket

terrasse, der nu gør det muligt at holde vores

grill-fest og afslutningsfest med ca 60 deltagere